Index of /web4

Enable Image Thumbnails
   Name                   Last modified     Size

[DIR]
Parent Directory 2001-SEP-19 14:13:33 0
[IMG]
RikBerryAloneInTheCity.jpg 2000-NOV-29 20:15:50 44k
[IMG]
RikBerryTheRiverOfLife.jpg 2000-NOV-29 20:15:50 46k
[IMG]
brokenrikberry.jpg 2000-NOV-29 20:15:50 27k
[IMG]
crossanigoldsm.gif 2000-NOV-29 20:15:50 9k
[IMG]
elvisolderwhitesuit.jpg 2000-NOV-29 20:15:50 49k
[TXT]
whymelord.html 2001-MAY-18 08:57:20 5k
[SND]
whymelord.wav 2000-NOV-29 20:15:50 335k